Företaget
För att kunna arbeta med erhållna anslag bildades 1990 Geogen Produktion. Under 1990 uppfördes en anläggning baserad på  termiska behandling av organiskt material i syfte att kunna utföra produktion samt tester i större skala. Anläggningen har sedan dess i stort sett modifierats och kompletterats varje år för att kunna, dels producera Float Absorb enligt erhållna erfarenheter och dels för att utföra produktionsprov på andra material. Under 1993-94 ändades ägarbilden så att företaget nu är dotterbolag inom en koncern. Vi har fortfarande mycket goda och breda kontakter med forsknings- utvecklingsansvariga inom högskola/universitet och inom privata sektorn.
   Under 1997 påbörjades arbetet med att genomföra enklare kvalitetssäkring enligt Q4, sedan första fasen avklarats första halvåret -98 sker arbetet fortlöpande.
   Geogen Produktion har i dag en miljöpolicy och ett miljöprogram som syftar till en ständig förbättring.

 

« FÖRSTA SIDAN