Historik
I mitten av 80- talet bedrevs forskning vid Luleå tekniska högskola (avdelningen för geoteknik, upplagsgruppen under ledning av Arvid Jacobsson) inriktad på produkter för att förhindra urlakning av petroleumprodukter ur förorenade jordmassor. Under åren 1988-89 producerades ett antal utformningar av ovanstående produkter i en hyrd provanläggning.
   Man kunde då förutse att samhället för att lösa problematiken med växande avfallsmängder samt påverkan på vår miljö av emissionerande avfall, inom en inte alltför avlägsen framtid skulle styra avfallsflödet genom lagstiftning och differentsierade avgifter.


« FÖRSTA SIDAN