När naturen har fått nog
Olja, bensin och diesel - dagligen förorenar
vi vår miljö med olika utsläpp. Vi måste
ta hand om våra föroreningar och detta på ett sätt som är skonsamt för vår natur.

Efter intensiv forskning har Geogen Produktion
utvecklat det miljöanpassade
oljeabsorberande medlet Float Absorb