FLOAT ABSORB

Float absorbGeogen Produktion tillverkar absorbenter / filtermaterial för av petroleum förorenade jordmassor och vatten.

Metod och metodik är utvecklad vid Luleå tekniska universitet och baseras på att utnyttja organiskt material utan kemiska tillsatser och erhålla för vår miljö de mest fördelaktiga egenskaperna vid såväl tillverkning som brukande och kvittblivning.

Float Absorb är en termiskt behandlad naturprodukt, helt utan kemiska tillsatser. Som namnet antyder är det ett flytande material med absorberande egenskaper, vilket gör att Float Absorb kan användas lika bra till vatten- som till marksanering.

När man använder Float Absorb vid marksanering harpas Float Absorb in i jordmassorna. När oljan är absorberad transporteras de torra jordmassorna bort för deponering / kompostering.
En av Float Absorbs största fördelar är att det är väldigt lätt att använda.
Vid spill på betong eller asfaltytor lägger man helt enkelt Float Absorb direkt på oljan eller bensinen. Efter en stund har oljan absorberats och man kan sopa upp den utan att den kladdar.

Skall man sanera förorenat vatten strör man Float Absorb över vattnet (eller använder det i länsar), låter det dra till sig oljan och samlar ihop den för deponering.
Float Absorb släpper inte absorberad olja och absorberar inte vatten.
En annan fördel vid vattensanering är att Float Absorb inte sjunker. På så sätt slipper man arbeta under tidspress som man måste göra när man använder medel med begränsad flyttid.
© 2024 Geogen Produktion AB. Alla Rättigheter Reserverade.

Please publish modules in offcanvas position.