REFERENSBILDER

Referensbilder

Varje dag släpps det ut stora mängder olja och bensin i vår miljö. Ibland klarar naturen själv av att ta hand om och oskadliggöra gifterna, men oftast är utsläppen så stora att naturen i stället förstörs. Det är lätt att se att petroleumprodukter är farliga vid stora utsläpp, men de små utsläppen, som i slutändan är nog så farliga, förbiser vi ofta. Spill vid maskiner och pumpar, vid tankning av fordon och påfyllning av cisterner - tillsammans utgör de en ansenlig mängd av våra petroleumföroreningar.

Geogen Produktion tillverkar absorbenter / filtermaterial för av petroleum förorenade jordmassor och vatten. Metod och metodik är utvecklad vid Luleå tekniska universitet och baseras på att utnyttja organiskt material utan kemiska tillsatser och erhålla för vår miljö de mest fördelaktiga egenskaperna vid såväl tillverkning som brukande och kvittblivning.

Miljöarbetet skall genomsyra alla delar av vårt arbete, där både produkt och process utformas med största möjliga hänsyn till miljön.
Förutom det självklara med att följa miljörådets lagar och förordningar, skall vi även, genom aktivt samarbete med universitet / andra företag och våra leverantörer, utforma våra produkter med hänsyn till hela dess livscykel ur ett miljöperspektiv.

Vi skall kontinuerligt sträva efter att minska vår påverkan på miljön. Detta gör vi genom att följa upp vårt miljöarbete, utvärdera och sätta ny mål.

Sanering Luleå älv

Sanering Övrigt

© 2024 Geogen Produktion AB. Alla Rättigheter Reserverade.

Please publish modules in offcanvas position.