FÖRETAGET

Geogen produktion AB

För att kunna arbeta med erhållna anslag bildades 1990 Geogen Produktion. Under 1990 uppfördes en anläggning baserad på  termiska behandling av organiskt material i syfte att kunna utföra produktion samt tester i större skala.

Anläggningen har sedan dess i stort sett modifierats och kompletterats varje år för att kunna, dels producera Float Absorb enligt erhållna erfarenheter och dels för att utföra produktionsprov på andra material. Under 1993-94 ändades ägarbilden så att företaget nu är dotterbolag inom en koncern.

Vi har fortfarande mycket goda och breda kontakter med forsknings- utvecklingsansvariga inom högskola/universitet och inom privata sektorn.
Under 1997 påbörjades arbetet med att genomföra enklare kvalitetssäkring enligt Q4, sedan första fasen avklarats första halvåret -98 sker arbetet fortlöpande.
Geogen Produktion har i dag en miljöpolicy och ett miljöprogram som syftar till en ständig förbättring.

Geogen miljöpolicy

Geogen Produktion tillverkar absorbenter / filtermaterial för av petroleum förorenade jordmassor och vatten. Metod och metodik är utvecklad vid Luleå tekniska universitet och baseras på att utnyttja organiskt material utan kemiska tillsatser och erhålla för vår miljö de mest fördelaktiga egenskaperna vid såväl tillverkning som brukande och kvittblivning.

Miljöarbetet skall genomsyra alla delar av vårt arbete, där både produkt och process utformas med största möjliga hänsyn till miljön.
Förutom det självklara med att följa miljörådets lagar och förordningar, skall vi även, genom aktivt samarbete med universitet / andra företag och våra leverantörer, utforma våra produkter med hänsyn till hela dess livscykel ur ett miljöperspektiv.

Vi skall kontinuerligt sträva efter att minska vår påverkan på miljön. Detta gör vi genom att följa upp vårt miljöarbete, utvärdera och sätta ny mål.
Image

Vår arbetsplats

Image
Image
Image
© 2024 Geogen Produktion AB. Alla Rättigheter Reserverade.

Please publish modules in offcanvas position.